Annonce

Annonce

Tilhørere til Økologisk Landsforenings generalforsamling lytter til en taler

Med oprettelsen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug er Økologisk Landsforening blevet markant mindre som forening med væsentligt færre ansatte og en stærkt reduceret omsætning, skriver Bjarne Krog, Steen Nørhede, Anders Lund og Ib Borup Pedersen. Arkivfoto: Jakob Brandt

Udskyd forslaget om ny struktur ét år til

DEBAT: Forudsætningerne for at stemme om en ny demokratisk struktur i Økologisk Landsforening har ændret sig det seneste år. Derfor bør forslaget udskydes endnu et år.

Af: Bjarne Krog, økologisk landmand, Steen Nørhede, økologisk landmand, Anders Lund, økologisk landmand,
Ib Borup Pedersen, driftsleder Bråskovgård

Vi er fire medlemmer i Økologisk Landsforening (ØL), der har indsendt et forslag til generalforsamlingen den 4. marts 2022. Vi vil gerne udsætte afstemningen om en ny demokratisk struktur og de tilhørende vedtægtsændringer ét år til foråret 2023.

»Hvorfor?« vil du måske spørge, idet vi allerede har fået ét år ekstra, da tekniske problemer på seneste generalforsamling medførte, at en afstemning ikke kunne finde sted.

Vi mener, at forudsætningerne for en eventuel ny demokratisk struktur har ændret sig væsentligt det forgangne år, og at en tænkepause på et år vil give rigtig god mening.

Konkret er der 3 årsager til forslaget:

For det første så har ØL ændret sig markant siden seneste generalforsamling ved, at vores landbrugsfaglige projektportefølje er blevet udskilt og flyttet over i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, et selskab ejet sammen med Landbrug & Fødevarer. Økologisk Landsforening er derved blevet markant mindre som forening med væsentligt færre ansatte og en stærkt reduceret omsætning.

For det andet skal vi have en ny formand og mange nye bestyrelsesmedlemmer. Vi mener, at det er dybt forkert, at en afgående formand slutter af med at stavnsbinde den kommende formand og bestyrelse til en markant ny organisationsstruktur.

Det vil give rigtig god mening, såfremt den kommende formand og bestyrelse får et år til selv at finde ud af, hvordan de ønsker at udvikle foreningen i fremtiden.

For det tredje, så er det ikke nogen hemmelighed, at foreningens økonomi er belastet af dårlig indtjening og en lille egenkapital. Vi har i dag 63 folkevalgte i udvalg og bestyrelse. En udvidelse med et repræsentantskab på 29 personer vil belaste foreningens økonomi yderligere.

Kunne det ikke give rigtig god mening at genoverveje forslaget om ny demokratisk struktur yderligere et år?

Flere artikler fra samme sektion

Et friere liv er et rigere liv

LEDER: Det er ikke bare en naiv, smuk tanke, når økologien taler om naturlighed for dyrene; forskningen viser, at flere behov hos dyrene bliver tilgodeset, når de har mulighed for at komme ud.

04-05-2022 4 minutter Leder,   Dyrevelfærd

Vi ser kun én vej frem: forbyd brugen af syntetiske sprøjtegifte på alle landbrugsjorde

DEBAT: Flaskevand kan blive vores virkelighed, hvis vi bare bliver ved med at fortynde os ud af problemet og ikke kommer sprøjtegiftene i vores drikkevand til livs, skriver Sybille Kyed, ØL.

06-04-2022 4 minutter Debat,   Pesticider

Det er en udfordrende tid, vi står i

LEDER: Krigen i Ukraine har vækket minder om tider, vi troede var ovre. Lige nu prøver vi i fællesskab at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores ukrainske medborgere.

01-04-2022 4 minutter Leder